Ubezpieczenie AC w Compensa obejmuje wszelkie zdarzenia (all risk), które powodują szkodę w pojeździe lub jego utratę, powstałe na terytorium Polski oraz za granicą. Sam możesz wybrać  warianty rozliczenia szkód: serwisowy, kosztorysowy czy warsztat partnerski.

Zalety produktu:

 • ubezpieczenie all risk, których wynikiem jest uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu,
 • ochrona w kraju i za granicą
 • dodatkowa zniżka przy zakupie ubezpieczenia AC z OC w pakiecie,
 • Assistance w razie wypadku gratis,
 • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki.

Umowy dodatkowe

Zakres AC możesz samodzielnie rozszerzyć o dodatkowe produkty.

 • Assistance – natychmiastowa i profesjonalna pomoc w przypadku awarii, kolizji lub uszkodzenia pojazdu podczas próby kradzieży,
 • NNW – wypłata świadczenia dla poszkodowanych w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym,
 • Ochrona prawna – pomoc w przypadku pojawienia się problemów natury prawnej związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu,
 • Ubezpieczenie utraty zniżki – gwarancja utrzymania posiadanej zniżki za przebieg ubezpieczenia w przypadku szkody w Compensie,
 • Ubezpieczenie szyb – naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby bez utraty zniżki za przebieg ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie opon – natychmiastowa pomoc assistance w przypadku uszkodzenia kół, opon lub dętek.
 • Ubezpieczenie bagażu – wypłata odszkodowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia bagażu przewożonego samochodem.
 • GAP – ubezpieczenie straty finansowej na wypadek utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

Porównaj najlepsze oferty ubezpieczeń OC i AC